Krátke zaujímavosti

Kategória, kde nájdete krátke ale zaujímavé fakty alebo príbehy zo sveta.

Hranie o život

Počas ťaženia ZSSR na Berlín bol zajatý mladý vojak SS. Ruskí vojaci sa pod vplyvom ruskej propagandy riadili heslom " Nepočítaj míle, ktoré si prešiel, nepočítaj dní, počítaj iba Nemcov, ktorých si zabil" . Vojakovi SS dali jasnú úlohu - hrať na piano pre svojich nepriateľov. Hrať mal tak dlho ako to bolo možné a ak by prestal čakala ho...