Aká je oficiálna mena Holandska?

Ktorý slovenský moderátor a herec je na fotke?

Aký je úradný jazyk Brazílie?

Zapojte sa v dnešnom kvíze