Neďaleko Košíc sa nachádza dedina s názvom Nižná Myšľa. Nie je to veľká obec, no môže sa pýšiť veľmi hodnotným miestom svetového rázu. Ide totiž o tamojšie veľmi bohaté archeologické náleziská, ktoré zaznamenávajú praveké osídlenie. Je to veľmi vzácne miesto, kde sa našli pozostatky niekoľkých osád z rôznych časových úsekov, a to od praveku až do včasného stredoveku.

Autor: zaujimavysvet
Autor: zaujimavysvet

Zaujímavé je, že táto obec bola označená za archeologickú lokalitu už v roku 1892. Toto nálezisko dostalo pomenovanie Varhégy a skladá sa z 3 častí, ktoré vám priblížime nižšie.

Vzácne nálezy

Od roku 1977 sa tam realizuje systematický výskum, vďaka ktorému sa táto lokalita stala jednou z najznámejších, a to nielen v Európe. Našli tam cca 2 300 nádob a asi 5 000 bronzových, kostených a kamenných predmetov rozličného významu. Mnohé z nich majú celosvetový význam.

Zistilo sa, že obyvatelia boli veľmi zruční metalurgovia aj obchodníci. Osady však zanikli pomerne skoro, a to približne len po 50 či 70 rokov svojho fungovania. Odhaduje sa, že to bolo niekedy okolo roku 1400 p.n.l..

Autor: zaujimavysvet

Ak chcete vidieť nájdené predmety, môžete navštíviť Myšľanské obecné múzeum nachádzajúce sa v kláštore, ktorý pochádza z 13. storočia.

Lokalita pozostáva z 3 časti, ako sme už vyššie spomínali. Poďme si ich teraz detailne popísať.

Autor: zaujimavysvet
Autor: zaujimavysvet

Opevnená osada I. – je to najstaršia osada otomansko-fuzesabonskej kultúry, ktorá sa datuje na rok cca 1700-1400 p. n. l.. Čo sa veľkosti týka, jej rozloha predstavovala 50 x 60 metrov. Mala aj svoje opevnenie v podobe hlineného valu a priekopu hlbokú 6 metrov. Príbytky boli drevené a dlážka bola hlinená. Tamojší obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a remeselníctvu. Našli sa tam pozoruhodné keramické nálezy, ako hlinené pastiky zvierat, sošky žien, depot džbánkov či predmety z parožia, kameňa a bronzu.

Autor: zaujimavysvet

Opevnená osada II. – postavili ju preto, že im jedna osada už nestačila, pretože obyvatelia pribúdali. Čo sa rozlohy týka, nová osada už mala 8 hektárov a tiež lepší val – vytvorený z kamenno-drevenej konštrukcii. Domy boli taktiež zrubového typu. Veľmi zaujímavé je to, aký význam osada mala. Bola totiž strediskom kultu a konali sa tam krvavé kultové obrady, kde sa obetovali zvieratá, sporadicky však aj ľudia. Miestni obyvatelia sa venovali hrnčiarstvu, spracovaniu kostí i parohoviny a taktiež spracovávali farebné kovy. To dopomáhalo k výraznejšiemu rozmachu osady.

Autor: zaujimavysvet
Autor: zaujimavysvet

Pohrebisko – poslednou súčasťou bolo pohrebisko, ktoré bolo od osady vzdialené 200 metrov. Bolo tam nájdených viac ako 900 hrobov a v nich bolo množstvo milodarov. Ženy pochovávali tak, že ležali na ľavom boku a muži na pravom. V hroboch bojovníkov, lovcov či remeselníkov sa našli zvyšky drevených truhiel aj dvojdielnych sarkofágov.

Photo by youtube

Zdroj: Zaujímavý svet

Zanechať komentár

avatar
  Subscribe  
Upozorniť