Ochrana súkromia

1. Úvodné ustanovenia Táto politika ochrany osobných údajov („Politika“) vymedzuje podmienky spracovania osobných údajov spoločnosťou 2Sessions s.r.o., so sídlom Jašíkova 14, 82103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51192594, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava II, oddiel Sro, vložka číslo 123857/B („Spoločnosť“), na webovej stránke https://www.zaujimavysvet.sk.

2. Definície

 • „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, alebo na základe jedného alebo viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

3. Právny základ spracovania Osobné údaje sú spracované na základe súhlasu subjektov údajov, ktorý je poskytnutý priamo na webovej stránke pri zápisu do newslettera, ako aj na základe oprávneného záujmu spoločnosti na marketingové účely a zlepšenie užívateľskej skúsenosti.

4. Kategórie spracovaných osobných údajov Spoločnosť spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Mená a priezviská
 • E-mailové adresy
 • IP adresy

5. Účely spracovania osobných údajov Osobné údaje sú spracované za účelom:

 • Zasielania newsletterov a marketingových komunikácií
 • Analýzy a zlepšenia funkcionality webových stránok
 • Na cielené zobrazovanie reklamy
 • Bezpečnostné funkcionality a ochrana pred SPAMOM

6. Práva subjektov údajov Subjekty údajov majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie („právo byť zabudnutý“), obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Subjekty údajov majú tiež právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov.

7. Bezpečnostné opatrenia Spoločnosť zaviedla primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, zničením alebo inými druhmi nezákonného spracovania.

8. Zdieľanie a prenos údajov Osobné údaje môžu byť zdieľané s tretími stranami, ako sú poskytovatelia marketingových a analytických služieb, za účelom plnenia vyššie uvedených účelov spracovania. Všetky takéto tretie strany sú povinné dodržiavať prísne bezpečnostné štandardy na ochranu osobných údajov.

9. Zmeny politiky Táto politika môže byť kedykoľvek aktualizovaná. Akékoľvek zmeny budú efektívne po ich zverejnení na webovej stránke. Užívatelia sú vyzvaní, aby pravidelne kontrolovali túto stránku na aktualizácie politiky.

Politika Cookies

1. Účel používania cookies a sledovacích technológií Naša webová stránka, ZaujimavySvet.sk, používa cookies a podobné sledovacie technológie na zlepšenie a optimalizáciu užívateľského zážitku. Konkrétne:

 • Google Analytics: Používame Google Analytics na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní webovej stránky. Táto služba pomáha analyzovať, ako užívatelia interagujú so stránkou, vrátane sledovania dĺžky návštevy a najnavštevovanejších stránok. Údaje slúžia na zlepšenie funkčnosti a obsahu našej stránky.
 • Reklamy: Spolupracujeme s reklamnými partnermi, ako je Google AdSense, ktorí môžu používať cookies na zobrazovanie cielených reklám založených na vašich predchádzajúcich návštevách a záujmoch. Tieto cookies umožňujú nám a našim partnerom efektívne cieľovať reklamy a meranie ich výkonnosti.

2. Typy používaných cookies Naše stránky používajú nasledujúce typy cookies:

 • Nevyhnutné cookies: Tieto sú zásadné pre základnú funkcionalitu stránky a nevyžadujú súhlas užívateľa.
 • Výkonnostné cookies: Tieto cookies nám pomáhajú pochopiť vzorce používania našej stránky, aby sme mohli robiť zlepšenia.
 • Funkčné cookies: Umožňujú stránke zapamätať si voľby, ktoré ste urobili, a poskytnúť rozšírené, osobnejšie funkcie.
 • Reklamné cookies: Tieto cookies sú používané na zobrazovanie relevantných reklám pre užívateľov, ako aj na sledovanie efektivity týchto reklamných kampaní.

3. Správa cookies Môžete spravovať a odstraňovať cookies prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Navštívte stránku aboutcookies.org pre návody, ako zmeniť nastavenia cookies vo vašom prehliadači a pre ďalšie informácie o správe vašich súborov cookie.

4. Súhlas s používaním cookies Používaním našej webovej stránky a súhlasom na našom banneri súhlasíte s používaním cookies podľa tejto politiky. Ak súhlas odmietnete, určité časti našej webovej stránky nemusia fungovať ako očakávané.

KONTROLA OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽA

2Sessions poskytujte užívateľom možnosť kontroly nad ich osobnými údajmi. Svoje osobné údaje môžu užívatelia na základe žiadosti:

 • Zmeniť
 • Vymazať
 • Stiahnuť / Exportovať

Konkrétnu žiadosť môže užívateľ vykonať zaslaním e-mailu na adresu [email protected]