Komplexné porovnanie cestovného poistenia pre vaše bezpečné cestovanie bez starostí

797

 

Cestovné poistenie

Aj vy keď toto leto pôjdete niekam na dovolenku, či už na Slovensko alebo do zahraničia, tak určite nebudete chcieť prísť domov s vysokým účtom za ošetrenie alebo za záchrannú službu. V každom prípade je určite dobrý nápad sa na dovolenku poistiť ak idete do krajiny, ktorej jazyk nepoznáte alebo je mimo Európskej Únie.

Väčšina poisťovní ponúka krátkodobé cestovné poistenie, poistenie po celý rok alebo poistenie na viacero ciest. Zároveň si môžete u väčšiny priplatiť za extra poistenie ako napr. extrémne športy, extra veľkú batožinu, stornovanie zájazdov a letov alebo za úraz či stratu osobných vecí. No ktoré poistenie je to najvýhodnejšie?

Union (krátkodobé poistenie)

Ak si idete na ich stránke vybrať poistenie, tak vám hneď ponúkajú zľavy. Študenti (s ISICom) a Euro <26 majú 30% zľavu, poistenci Union majú 15% a ľudia s ITIC kartou majú 10% zľavu. Za 14 dní máte základné poistenie za 14€ na ošetrenie, lieky, pobyt v nemocnici a 24h asistenciu.

Union

V tejto cene máte zahrnuté aj poistenie na turistiku a rekreačné športy. Táto suma aj všetky nasledujúce sú na dva týždne, pre človeka od 18 do 69 rokov.

Poistenie za príplatok

Za 9,80€ si môžete priplatiť poistenie na batožinu (na poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu) a za 7€ sa môžete poistiť proti strate, zničeniu alebo odcudzeniu cestovných dokladov.

Za 2,10€ sa uistite, že nebudete platiť vysoké poplatky pri zodpovednosti za škodu. Poistenie je do 300 000€ pri škode na zdraví, do 150 000€ pri škode na majetku a do 25 000€ na právne služby.

Za 3,50€ sa môžete poistiť pre prípad úrazu, alebo pre prípad smrti zapríčinenej úrazom.

Za 8,40€ si budete istí, že nebudete platiť vysoké sumy za záchrannú akciu, až do výšky 50 000€.

Určite sa pripoistite za 21€ na rizikové športy ak idete na hory ale pokojne aj keď idete len ku vode. Pokryje vám to netypické športy ako rafting, kayaking, surfing, jazda na vodnom skútri alebo aj horolezectvo. Toto poistenie však nepotrebujete, ak budete lyžovať na vyznačených trasách alebo vykonávať rekreačné športy ako napríklad beh, cyklistika alebo korčuľovanie. Tieto športy sú zahrnuté v základnom poistení.

Za 17,50€ sa môžete poistiť ak budete vykonávať manuálne práce (gastronómia, stavebníctvo, poľnohospodárstvo alebo manipuláciu s ťažkými predmetmi). Na toto poistenie si ale nebudete môcť uplatniť 15% zľavu ako poistenec Union poisťovne.

Všetky tieto sumy sú pre dvojtýždňové (14 dní) poistenie do Chorvátska, no sumy do Európskych krajín by sa mali meniť len minimálne, ak vôbec.

 

Union (celoročné poistenie)

Union ponúka viacero poistení: do celého sveta, do Európy (okrem Slovenska) a na Slovensko. Ak chcete využiť študentskú zľavu, tak máte možnosť sa poistiť iba na dovolenku do celého sveta. Na všetky nižšie uvedené ceny môžete dostať zľavu 15% ak ste poistencom Union poisťovne a sú pre dospelú osobu (do 69 rokov), na celý rok, pre neobmedzený počet ciest, pričom jedna cesta môže mať maximálne 45 dní.

 

Slovensko (turistika a štúdium)

Hory

Toto najlacnejšie poistenie stojí 10€ a kryje vás pre prípad potreby horskej záchrannej služby (pátranie, vyslobodzovanie, pozemná a letecká preprava) do výšky 20 000€.

Doma

Stojí 17€ a kryje vás rovnako na horách ako základne poistenie. Navyše dostanete ešte úrazové poistenie, ktoré vám pokryje škody v prípade smrti (do 7000€) a v prípade úrazu (do 14 000€ ak sa preukážu trvalé následky).

Doma vám poistí aj batožinu v prípade poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia do výšky 1000€ so spoluúčasťou 15€, pričom limit na jednu vec je 350€. Poistenie však NEKRYJE mobily, tablety ani notebooky.

Dostanete k tomu aj poistenie v prípade zodpovednosti za škodu. Škody na zdraví kryjú do výšky 100 000€ a škody na majetku do výšky 35 000€.

Komplet poistenie

Za 21€ dostanete rovnaké veci ako za predchádzajúce poistenia, aj v rovnakých výškach poistnej sumy, no navyše ešte dostanete krytie pre prípad stornovania objednaných služieb. To vás kryje v prípade že budete musieť zrušiť zájazd, dopravu alebo ubytovanie, pričom máte nárok na 80% z výšky účtovaného poplatku. V prípade smrti blízkej osoby máte právo na 100%. Tieto sumy vám vyplatia len do výšky 1 000€ na osobu, pričom maximálne 3 000€.

Komplet vás taktiež kryje v prípade predčasného návratu domov z cesty alebo pobytu z dôvodu úmrtia, akútnej choroby alebo úrazu. Môžete dostať 500€ na pokrytie nákladov cesty domov a ďalších 1 000€ za nevyužité služby (ubytovanie a strava).

 

Slovensko (rekreačný šport)

Poistenie šport je vhodné pre osoby, ktoré plánujú na dovolenke vykonávať nejaké ľahké a rekreačné športové aktivity, čo môže zahŕňať beh, cyklistika, lyžovanie, snowboardovanie, rybárčenie alebo turistika.

Taktiež máte možnosť na výber medzi poistením Hory, Doma a Komplet, no sú drahšie. Hory stoja 21€, Doma 32€ a Komplet 44€.

 

Cestovné poistenie do Európy a okolia od Unionu

Toto poistenie neplatí na Slovensku, no môžete ho využiť aj v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, na Cypre, v Egypte, Izraeli, Jordánsku, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v európskej časti Ruskej federácie.

Nasledujúce ceny sú uvedené pre jednu osobu, do 69 rokov, na jeden rok s neobmedzeným počtom ciest, pričom cesta môže mať maximálne 45 dní. Ak ste poistencom Unionu, tak máte nárok na zľavu 15%. Ceny sú uvedené bez tejto zľavy.

 

Európa a okolie (turistika a štúdium)

Klasik

V tomto 21€ poistení dostanete krytie na náklady na liečbu (do 250 000€), na ubytovanie v nemocnici (do 50€ za noc), na prevoz telesných pozostatkov (do 10 000€), náklady na záchrannú akciu (do 20 000€) a budete mať dostupné aj asistenčné služby 24 hodín denne pri poistnej udalosti.

Komfort

Toto 28€ poistenie ponúka rovnaké výhody ako pri poistení Klasik, no navyše dostanete aj poistenie batožiny pre prípad zničenia, odcudzenia alebo straty do výšky 1 000€, no znova nepokryje mobily, tablety ani notebooky. Poistenie za zodpovednosť za škodu je rovnaké, do 100 000€ pri škode na zdraví a do 35 000€ pri škode na majetku.

V čom sa ale toto poistenie líši je poistenie v prípade nepojazdného vozidla, ktoré pokryje náklady na náhradnú dopravu alebo na ubytovanie počas opravy vozidla do výšky 500€. Zároveň dostanete krytie v prípade meškania hromadnej dopravy, zo aj do zahraničia, vo výške až 4€ na hodinu.

Komfort storno

Rovnaké výhody ako predchádzajúce poistenia, no navyše máte krytie v prípade stornovania objednaných služieb. Ak zrušíte zo zdravotných dôvodov, straty zamestnania alebo živelnej udalosti, tak máte nárok na 80% výšky poplatku a ak zrušíte z dôvodu smrti vášho blízkeho, tak máte nárok na 100%.

Rovnako vás pokryje v prípade, že sa budete musieť predčasne vrátiť domov. V takomto prípade dostanete 500€ na cestu domov a až do 1 000€ za nevyužité služby.

 

Európa a okolie (rekreačný šport)

Rovnaké krytie ako predchádzajúce poistenia, no sú drahšie. Za Klasik zaplatíte 44€, za Komfort 54€ a za Komfort Storno 63€. Toto je ideálne pre osoby, ktoré chcú vykonávať rekreačné športy, ako napr. lyžovanie, cyklistiku, sánkovanie, rybárčenie, fitness a bodybuilding alebo turistiku.

 

Európa a okolie (manuálna práca a šport)

Za Klasik zaplatíte 55€ a za Komfort 73€. Vhodné, ak budete pracovať v gastronómii, stavebníctve, poľnohospodárstve, manipulovať s ťažkými predmetmi a látkami. Ak však idete opatrovať ľudí, pracovať v administratíve alebo recepcii, tak vám takéto poistenie netreba.

 

Celý svet

Ideálne, ak plánujete cestovať mimo Európu. Ak si chcete kúpiť študentské poistenie, tak to môžete len pre celý svet. Nemajú variantu na Európu alebo Slovensko. Budete musieť mať preukaz ISIC, ITIC alebo EURO < 26.

 

Celý svet – študent

Ak ste poistencom Unionu, tak máte zľavu na dodatočných 35%.

Turistika a štúdium

Poistenie platí pre neobmedzený počet ciest, pričom pri každej budete krytí prvých 30 alebo až 180 dní.

Študent 30 dní

Za len 13,50€ máte pokryté náklady na zdravotnú starostlivosť, hospitalizáciu, lieky a zdravotné pomôcky (až do 250 000€), ubytovanie v nemocnici (do 50€ za noc), prevoz telesných pozostatkov (do 10 000€) alebo na ošetrenie zubu (100€ za jeden, maximálne 300€).

Ak budete potrebovať záchrannú akciu, tak sa nemusíte báť vysokých poplatkov, pretože vás poistenie kryje až do výšky 20 000€.

Poškodená, zničená, odcudzená alebo stratená batožina? Poistenie vás kryje až do výšky 1 000€, s limitom 350€ na jednu vec. Poistenie ale stále nepokrýva mobily, tablety ani notebooky.

Zodpovednosť za škodu, pri ublížení na zdraví pokrývajú do 100 000€ a pri poškodení na majetku do 35 000€.

V prípade smrti dostanete 7 000€ a v prípade trvalých následkov až 14 000€.

Študent 180 dní

Rovnaké poistenie, no je na podstatne dlhšiu cestu, tak stojí až 178€. Taktiež je určené pre osoby mladšie ako 30 rokov.

 

 

Cestovné poistenie od Alianz

Alianz poistovnaEuropa Basic

V Alianz si dvojtýždňové poistenie do Európy a Turecka získate už od 8,15€. V tejto cene dostanete krytie na liečebné náklady (do 80 000€), na ubytovanie v prípade hospitalizácie (do 1 200€), na prepravu osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie (do 1 000€), na ortopedické pomôcky (do 170€), na liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu (do 80 000€) a na akútne zubné ošetrenie (do 335€).

 

Liečebné náklady

Z veľkej časti je rovnaké ako Europa Basic, no liečebné náklady v zahraničí sú pokryté bez obmedzenia a liečebné náklady v dôsledku teroristického činu sú pokryté až do 100 000€.

Poistenie za príplatok – Fixný balík

Za 5,93€ sa môžete poistiť aj proti úrazu, straty batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby. Platí sa 5,93€ za všetky tieto veci dokopy, nie za každú zvlášť.

Pri smrti v dôsledku úrazu je poistná suma 10 000€ (len do veku 71 rokov) a pri trvalých následkoch je suma 20 000€).

Pri strate, poškodení alebo odcudzení batožiny, je poistná suma na jednu poistnú udalosť 1500€, z toho osobné veci 1500€, cennosti 750€, elektronické alebo optické prístroje 750€ a športové potreby 750€.

Poistenie zodpovednosti za škodu je do výšky 200 000€ na majetku.

Pri doplnkových asistenčných službách máte krytú právnu pomoc do 1 200€, pomoc pri strate dokladov do 335€, zmenu cesty a predčasný návrat vo výške reálnych nákladov, technickú asistenciu do 170€, oneskorenú batožinu na letisku o viac ako 24 hodín do výšky 70€ a o viac ako 48 hodín do výšky 140€.

 

Poistenie za príplatok – nadštandardná batožina

Za 27,05€ dostanete krytie pri strate, odcudzení alebo poškodení batožiny dvojnásobné pri porovnaní s fixným balíkom.

 

Poistenie za príplatok – záchrana

Toto je krytie pre náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním. Ide o náklady do výšky 16 600€ pri činnosti horskej služby a do výšky 16 600€ pri činnosti záchrannej služby. Poistenie stojí 8,65€.

 

Poistenie za príplatok – riziko

Toto poistenie vás kryje, ak vykonávate rizikové športy alebo iné rizikové činnosti a stojí 21€. Ide o obrovské množstvo rozdielnych činností, ktoré sem radšej nebudeme všetky vypisovať. Ich zoznam si môžete prezrieť tu (kliknite na ten malý otáznik pri možnosti riziko).

 

UNIQUA

Bude sa jednať o ceny do Európy, pre dospelého človeka na 2 týždne.

Uniqua poistenie

Basic

Toto poistenie vám pokryje liečebné náklady (do výšky 250 000€), náklady na záchranu v horách a vo vode (do 16 600€ v SR), právnu pomoc (do 2 000€), asistenčné služby a klasické rekreačné zimné a letné športy. Toto poistenie vás bude stáť 18€.

Plus

Dostanete všetko ako Basic a navyše poistenie proti zmeškaniu dopravného prostriedku, proti strate, odcudzeniu alebo poškodeniu batožiny (do 700€), proti úrazu (do 10 000€) a proti zodpovednosti za škodu (do 200 000€ pri poškodení na zdraví aj pri poškodení majetku). Za toto poistenie zaplatíte 24€.

Komfort

Za 37,50€ dostanete všetko ako Plus, no navyše ešte pokrytie pre prípad stornovacích poplatkov kvôli nenastúpení na cestu so spoluúčasťou 15%, maximálne však do výšky 2 000€. Navyše ešte dostanete poistenie v prípade prerušenia cesty so spoluúčasťou 15%.

Plus na celý rok

Za 56€ dostanete všetky tieto balíky, no budú platiť po celom svete a počas celého roka (s neobmedzeným počtom ciest, pričom jedna cesta môže trvať maximálne 45 dní).

 

AXA Cestovné poistenie

Ceny budú pre jednorazové poistenie pre dospelého človeka (do 69 rokov), s cieľom do Európy na dva týždne. Momentálne ma Axa kampaň, ktorá ponúka 30% zľavu, takže ceny budú s touto zľavou.

Axa cestovné poistenieReference poistenie

Za 14,59€ dostanete poistenie liečebných nákladov až do výšky 100 000€ a poistenie asistenčných služieb (bez právnej asistencie).

Komfort poistenie

Za 24,25€ dostanete poistenie liečebných nákladov až do výšky 200 000€, poistenie asistenčných služieb (vrátane právnej pomoci, do 800€), úrazové poistenie (v prípade smrti úrazom 10 000€ a v prípade trvalých následkov 20 000€), poistenie zodpovednosti (na zdraví do 40 000€, na majetku do 20 000€ no len pri škodách nad 200€) a poistenie batožiny (do 750€).

Excelent poistenie

Za 31,80€ dostanete poistenie liečebných nákladov až do 20 000 000€, poistenie asistenčných služieb (vrátane lifestyle asistencie a právnej pomoci, do 4000€), úrazové poistenie (v prípade smrti úrazom 20 000€ a v prípade trvalých následkov 40 000€), poistenie zodpovednosti (na zdraví do 250 000€, na majetku do 125 000€ a za následné finančné školy do 35 000€), poistenie batožiny (do 1500€) a dokonca aj poistenie cestovania lietadlom (omeškanie batožiny do 6 hodín do 200€ a omeškanie batožiny od 6 hodín do 360€)

Pripoistenie

Axa zároveň ponúka viacero možností pripoistenia:

 • Rizikové športy – pri Reference poistení priplatíte 21,89€, pri Komfort poistení 24,25€ a pri Excelent poistení 31,18€
 • Pracovná cesta (manuálna práca) – pri Reference priplatíte 9,48€, pri Komfort 10,91€ a pri Excelent 31,18€
 • Dovolenka bez starostí (ak vám na dovolenke ochorie štvornohý maznáčik alebo sa vám pokazí auto, tak budete pokrytí) – pri Reference priplatíte 22,50€, pri Komfort a Excelent 15€
 • Bezpečný domov (ak vám praskne počas dovolenky doma potrubie, rozbije sa okno, skratujú obvody alebo vás vykradnú) – pri Reference priplatíte 14€, pri Komfort a Excelent 10€

 

Axa taktiež ponúka možnosť pripoistiť si cestu pre prípad jej stornovania, no cena sa líši podľa dĺžky a ceny cesty. Môžete ho uzatvoriť len do 14 dní od kúpy zájazdu alebo od prvej rezervácie. Ak si kúpite zájazd menej než 30 dní pred odcestovaním, tak si musíte toto pripoistenie uzavrieť ešte v deň nákupu.

 

 

Cestovné poistenie od Generali

Generali cestovné poistenie

Generali ponúka veľké množstvo poistení, takže si môžete kúpiť práve to, ktoré potrebujete a nemusíte zbytočne míňať peniaze na balíky, ktoré majú v sebe všetko. Zároveň Generali ponúka zľavu až 30% na väčšinu poistení, ak poistíte viacero osôb naraz, takže poistiť dve osoby nemusí nutne stáť dvojnásobok toho, čo by stálo poistenie jednej osoby.

No na to, aby ste si mohli vôbec vypočítať cenu poistenia, musíte stránke povoliť používanie osobných údajov. Ak neuzatvoríte zmluvu, tak si Generali ponechá vaše osobné údaje na 3 roky a ak ju uzatvoríte, tak ma vaše údaje až na 5 rokov po skončení zmluvy. Zároveň im musíte dať povolenie posielať ponuky na váš email, čo potom musíte ručne zrušiť (ak vás to bude otravovať).

Samozrejme môžete ručne poslať žiadosť o vymazanie osobných údajov, no žiadna iná stránka poisťovne po vás nežiada osobné údaje na to, aby ste si mohli vypočítať výšku poistenia.

Európa

Európa

Cestovné poistenie na dovolenku

Ceny uvedené nižšie sú pre dospelého človeka, na 2 týždňové poistenie a platia len na jedno vycestovanie. Generali neponúka celoročné poistenie do Európy, takže keď si chcete kúpiť celoročné, môžete len do celého sveta. Pre to, nižšie určené ceny za celoročné poistenie sú síce pri Európe, ale platia pre celý svet.

Klasik

Toto poistenie stojí 15,88€ a pokryje vás v prípade potreby na liečebné náklady (do 200 000€) alebo ak budete potrebovať asistenčné služby. Ak si zvolíte celoročné poistenie (12 mesiacov, neobmedzene vycestovaní), tak zaplatíte 20€.

Plus

Postenie za 23,98€ vás kryje pre rovnaké okolnosti ako Klasik, no navyše dostanete aj úrazové poistenie (do 10 000€ pri trvalých následkoch a do 5 000€ v prípade smrti úrazom), poistenie pátrania a záchrany (do 7 000€) a postenie zodpovednosti za škodu (do 50 000€). Ak si zvolíte celoročné poistenie, tak zaplatíte 33€.

Komfort

Za 29,97€ máte rovnaké krytie ako za Plus, no navyše dostanete ešte krytie batožiny v prípade poškodenia, straty alebo jej zničenia (do 1 000€). Zároveň v tomto balíku máte k dispozícii aj nadštandardné asistenčné služby. Celoročné Komfort poistenie stojí 49€.

Komplet

Za 49,41€ máte znova rovnaké krytie ako predchádzajúce balíky, no navyše dostanete ešte poistenie storno príplatkov (do výšky dojednanej poistnej sumy, spoluúčasť 5%). Ak si však zájazd objednali pred tým, než ste si kúpili poistenie, tak vám krytie začína až 10. deň od uzavretia poistky.

Cena sa zároveň odvíja od ceny zájazdu alebo cesty. Ak zájazd stojí 500€, tak platí vyššie uvedená cena 49,41€, ak stojí 1 000€, tak zaplatíte 68,85€ a ak stojí 1 500€, tak zaplatíte 88,29€. Ceny poistenia sa odvíjajú od ceny cesty len pre Komplet poistenie. Klasik, Plus a Komfort majú rovnaké ceny.

Celoročné komplet poistenie stojí 79€ a neodvíja sa od ceny zájazdu.

 

Štúdium v zahraničí

Máte možnosť sa poistiť na 6 alebo 12 mesiacov a maximálny vek poistenej osoby je 34 rokov.

Klasik

Rovnako ako predtým, máte poistenie na liečebné náklady do výšky 100 000€ a asistenčné služby 24/7. V tomto poistení máte kryté aj rekreačné športy ako plávanie, lyžovanie (na vyznačených trasách!), turistiku alebo bežkovanie.

Poistenie na 6 mesiacov stojí 57€ a na 12 mesiacov 114€.

Komfort

Máte rovnaké krytie ako pri Klasik, no navyše ešte úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny (do 500€) a nadštandardné asistenčné služby.Poistenie na 6 mesiacov stojí 86€ a na 12 mesiacov 169€.

 

Služobná cesta

Ideálne ak idete na služobnú cestu (no nezahŕňa poistenie na manuálnu prácu!). Ceny sú úplne rovnaké ako cestovné poistenie na dovolenku a majú rovnaké krytie (aj v prípade krátkodobého poistenia aj celoročného).

 

Celý svet

Svet

Dovolenka

Rovnaké krytie ako poistenie do Európy, no stojí viac. Za dvojtýždňové poistenie za Klasik zaplatíte 35,96€, za Plus 40,82€, za Komfort 46,82€. Pri poistení Komplet sa aj tu odvíja cena postenia od ceny zájazdu. Ak zájazd stojí 500€, tak zaplatíte 66,26€, ak stojí 85,70€ a ak stojí 1 500€, tak zaplatíte 105,14€.

Ročné poistenie stojí za Klasik 20€, za Plus 33€, za Komfort 49€ a za Komplet 79€. Cena poistenia Komplet sa neodvíja od ceny zájazdu, takže stále má rovnakú cenu.

 

Štúdium v zahraničí

Rovnaké pokrytie ako štúdium v zahraničí do Európy, no stojí viac.

Klasik

Za 6 mesiacov zaplatíte 152€ a za 12 mesiacov 300€.

Komfort

Za 6 mesiacov zaplatíte 225€ a za 12 mesiacov 450€.

 

Služobná cesta

Rovnako ako pri poistení do Európy, tak ani verzia pre Celý svet nepokrýva manuálnu prácu. Nižšie uvedené ceny sú za dospelého človeka, na 2 týždne.

Klasik

Rovnaké poistenie ako doteraz pri Generali. Liečebné náklady (do 200 000€) a asistenčné služby. Keďže však ide o poistenie pre celý svet, tak stojí až 35,96€.

Plus

Rovnaké poistenie ako Klasik, no navyše úrazové poistenie (do 10 000€ pri trvalých následkoch a do 5 000€ v prípade smrti úrazom), poistenie v prípade potreby záchrannej služby (do 7 000€) a poistenie zodpovednosti za škodu (do 50 000€). Poistenie stojí 40,82€.

Komfort

Rovnaké pokrytie ako Plus, no navyše ešte poistenie batožiny (do 1 000€) a nadštandardné asistenčné služby. Poistenie stojí 46,82€.

Komplet

Rovnaké krytie ako Komfort, no navyše poistenie storno poplatkov a poistenie pre prípad prerušenia cesty. Pri cene zájazdu 500€ zaplatíte za poistenie 66,26€, ak stojí zájazd 1 000€, tak zaplatíte 85,70€ a ak stojí 1 500€, tak zaplatíte 105,14€.

 

Slovensko

Poistenie na Slovensko zahŕňa najmä záchranné činnosti a pokrytie liečebných nákladov. Ceny uvedené nižšie sú na 2 týždne pre jedného človeka.

Základ

Pokrýva vás ak idete na pešiu turistiku (prechádzka ale aj horská turistika), lyžovať (no na vyznačených tratiach), snowboardovať alebo jazdiť na boboch. V balíčku je zahrnuté poistenie v prípade zásahu horskej služby, pričom ste krytí do 16 500€. Toto postenie stojí 12€ a ak sa chcete poistiť na celý rok, tak zaplatíte 19€.

Extrém

Rovnaké poistenie ako pri Základe, no navyše dostanete krytie na lyžovačku mimo vyznačených tratí a vo voľnom teréne, paragliding, jazdu na horskom bicykli a na horolezectvo, rovnako do výšky 16 500€. Toto poistenie stojí 24€ a ročné poistenie stojí 38,50€.

 

Určite to je celé mätúce, no na stránke majú praktickú tabuľku, na ktorej vidíte, čo ktoré pripoistenie zahŕňa. Potom si už stačí len vybrať či chcete na Slovensko, do Európy alebo do celého sveta a či chcete krátkodobé alebo na celý rok.

 

 

Cestovné poistenie Kooperativa

KooperativaVeľa poisťovní ponúka poistné balíčky, v ktorých nemusíte mať vždy len to, čo chcete. Kooperativa vám dáva možnosť si vytvoriť vlastný balíček, v ktorom si vyberiete presne to, čo potrebujete a nemusíte platiť za zbytočnosti, ktoré nechcete. Podobnú možnosť vytvorenia vlastného poistného balíčka mali aj Alianz a Axa.

V každom poistení budete mať pokryté liečebné náklady až do výšky 100 000€ a budete si môcť rozšíriť rozsah poistenia o:

 • Poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny – do 1 000€
 • Poistenie smrti úrazom – do 6 650€
 • Poistenie trvalých následkov spôsobených úrazom – do 10 000€
 • Zodpovednosť za škodu – do 33 300€

Zároveň dostanete možnosť si poistenie ešte pripoistiť na:

 • Cestu mimo Európy a Turecka
 • Manuálnu prácu a zimné športy
 • Rizikové športy a športové súťaže (zahŕňa manuálnu prácu)

 

Za 14 dní s plným rozsahom poistenie no bez žiadneho pripoistenia, zaplatíte za dospelého človeka 23,24€ a za dieťa alebo študenta (do 26 rokov) 18,59€. Pripoistenie mimo Európy alebo Turecka je minimálne (približne 2€ pri 14 dňoch) no pripoistenie manuálnej práce (a zimných športov) je až okolo 10€ a pripoistenie rizikových športov a športových súťaží je až okolo 20€.

 

Cestovné poistenie od banky

Cestovné poistenia môže ponúkať aj práve vaša banka. Niekedy za príplatok, no niekedy, ak máte dostatočný príjem a kapitál na účte, ho môžete dostať aj zadarmo.

ČSOB

ČSOB ponúka veľmi prehľadnú stránku, kde nemusíte hľadať čo kde je a jednoducho si naklikáte to, čo potrebujete. Banka dokonca ponúka vybaviť si poistenie len na jediný deň alebo na dobu neurčitú.

Ďalej vám ponúka vytvoriť poistenie pre až 10 ľudí, vybrať si typ cesty (turistická, nemanuálna práca, rizikové športy alebo rizikové činnosti). Vyberiete si typ dopravného prostriedku (lietadlo, auto alebo kombinované) a potom si už len vyberáte konkrétny balík krytia. V prípade batožiny si dokonca môžete vybrať výšku poistenia, čo zatiaľ neponúkal nikto.

 

Slovenská sporiteľňa

Ak máte účet v Slovenskej sporiteľni, tak si môžete ku karte vybaviť aj cestovné poistenie, ktoré zahŕňa liečebné náklady, batožinu, trvalé následky alebo smrť úrazom, zodpovednosť za škodu, poistenie právnej ochrany, poistenie nepojazdného motorového vozidla, storno zájazdu, predčasný návrat domov, asistenčné služby a náklady na cestu príbuzného.

Poistenie sa však nedá vybaviť online a musíte buď zavolať alebo zájsť osobne na pobočku.

 

Ktoré cestovné poistenie je teda to najlepšie?

Najlepšie cestovné poistenie

Ako ste si iste všimli, tak všetky poistenia sú maximálne podobné. Väčšinou sa líši len cena poistného a výška poistky. Na internete nájdete viacero porovnávacích stránok, kde si naklikáte presne, aké poistenie potrebujete, a oni vám nájdu to najvýhodnejšie

Ak sa vám však nechce navštevovať viacero ďalších stránok, tak sa nižšie v krátkosti dočítate o tom, v čom vyniká každá poisťovňa.

Cena

Ak ste študent (alebo kupujete poistenie pre študenta) tak sa môžete pri viacerých hore spomenutých poistení spoliehať na 15-30% zľavy a niekedy dokonca aj samostatné špeciálne balíčky pre študentov.

Zároveň sa môžete pozrieť, či vaša banka ponúka cestovné poistenie, pretože ak máte u nich otvorený účet, tak sa častokrát môžete dopracovať ku vysokým zľavám 10-30%.

Okrem toho sa nedá presne povedať ktoré poistenie je to najvýhodnejšie. Jedno síce môže stáť o 10€ menej než to druhé, no budete krytí do podstatne nižšej sumy. Musíte sa sami rozhodnúť či chcete zaplatiť viac a mať vyššie krytie alebo ušetriť pár eur na poistení a riskovať vysoké náklady.

 

Výška krytia

Liečebné náklady

Liečebné náklady vám najlepšie pokryje Union a Uniqa, obe poistenia do výšky 250 000€. Nižšie krytie mali Alianz (do 80 000€), Kooperativa (do 100 000€) Axa (do 100 000€) a Generali (do 200 000€).

Výška krytia je uvedená s najlacnejšími poisteniami od každej poisťovne. Niektoré výšku krytia zvyšujú tým, že si zvolíte drahšie poistenie. Alianz ma možnosť za príplatok dostať poistenie s neobmedzenou výškou krytia na liečebné náklady a Axa pri najdrahšom poistení kryje až do výšky 20 000 000€.

Záchranná akcia

Samostatné poistenie na záchrannú akciu má najvyššie Union (do 20 000€). Po ňom nasleduje Alianz a Uniqa (16 600€) a Generali (do 7 000€). Axa kryje záchranné akcie spolu s liečebnými nákladmi, čiže až do výšky 100 000€.

Poistenie batožiny

Uniqa vás kryje do 1 000€, no nezahŕňa v sebe mobily, tablety ani notebooky. Alianz vás kryje do 1 500€, Uniqa vás kryje od 700€ (suma sa navyšuje až do 1 500€ pri drahšom poistení), Axa vás kryje od 750 (až do 1 500€ pri drahšom poistení), Generali a Kooperativa do 1 000€.

Úrazové poistenie

Union platí 7 000€ v prípade smrti a 14 000€ v prípade trvalých následkov, Alianz platí 10 000€ v prípade smrti a 20 000€ v prípade trvalých následkov, Uniqa od 10 000€ (do 35 000€) pri smrti, Axa od 10 000€ (do 20 000€) v prípade smrti a od 20 000€ (do 40 000€) v prípade trvalých následkov, Generali kryje 5 000€ v prípade smrti a 10 000€ v prípade trvalých následkov.

Kooperativa má pre prípad smrti aj pre prípad trvalých následkov samostatné poistenie. V prípade smrti úrazom ste krytí do výšky 6 650€ a v prípade trvalých následkov do výšky 10 000€. Za tieto poistenie sa taktiež platí zvlášť, pričom ostatné poisťovne to majú spoločne pod jedným príplatkom.

Zodpovednosť za škodu

Ide o pravdepodobne najžiadanejšie poistenie, najmä ak idete niekam na dovolenku na juh napríklad do Talianska alebo na Balkán, kde pri mori obľubujú uzučké cesty, kam sa nezmestia 2 autá vedľa seba. Ak idete na nejakom SUV, tak si to pravdepodobne bude vyžadovať kvalitné šoférske zručnosti, aby ste niekomu auto neškrabli (alebo kvalitné poistenie).

Union vás kryje do 150 000€ pri škode na majetku a do 300 000€ pri škode na zdraví. Alianz vás kryje do 200 000€ pri škode na zdraví aj pri škode na majetku a do rovnakej výšky vás kryje aj Uniqa. Generali to istí len do 50 000€ a najmenej Kooperativa, do 33 300€.

FAQ – Najčastejšie kladené otázky

Prečo mať cestovné poistenie?

Cestovné poistenie sa vyplatí z dôvodu pokrytia liečebných alebo iných nákladov počas pobytu v zahraničí.

Môže byť cestovné poistenie ako daňový výdavok?

Medzi cestovné náhrady sa radí aj cestovné poistenie. Tým pádom ak cestujete za účelom podnikania viete si uplatniť cestovné poistenie ako náhradu.

Ako vybaviť cestovné poistenie?

Vybaviť tento druh poistenie nie je žiaden problém. Učiniť tak môžete na pobočke vybranej poisťovne, online alebo dokonca cez SMS.

Existuje cestovné poistenie pre tehotné ženy?

Ak vaše tehotenstvo nie je rizikové a nenachádzate sa v neskoršom štádiu môžete siahnuť po komplexnom cestovnom poistení. Väčšina z nich kryje aj tehotenstvo ak sa nenachádzate v neskoršom štádiu tehotenstva.

 

 

 

Zdroje:

Zaujimavý Svet
Zaujímavý Svet - každý deň pre vás hľadáme zaujímavý obsah z rôznych oblastí od vedy 21. storočia po históriu. Zaujímame sa aj o zdravie a domácnosť. Pri našich článkoch používame overené zdroje a pri zdravotníckych témach dávame dôraz na vedecké štúdie.
Odoberať
Upozorniť na
Meno alebo prezývka
Nie je povinný
Pre správne fungovanie komentárov spracúvame cookies, prezývky a e-maily používateľov

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre