Ako sebaklam umožňuje ľuďom klamať? Sebaklamom ovplyvňujeme seba aj ostatných

464

Sebaklam nás môže oklamať, aby sme uverili vlastným klamstvám – a dokonca nás urobiť presvedčivejšími.Je tu Elizabeth Holmes, biotechnologická podnikateľka, ktorá bola v roku 2015 vyhlásená za najmladšiu a najbohatšiu miliardárku. Teraz jej hrozí 20 rokov väzenia za podvod. Potom je tu Anna Sorokin – aka Anna Delvey, ktorá predstierala, že je nemecká dedička, a následne utiekla z newyorskej vysokej spoločnosti a obrala ju o státisíce dolárov. A Šimon Hayut, známy ako Simon Leviev – takzvaný Tinder Swindler.To, čo všetkých týchto ľudí spája, nie sú len klamstvá, ktoré povedali iným, ale klamstvá, ktoré museli povedať sami sebe. Každý z nich veril, že ich činy boli nejakým spôsobom ospravedlniteľné a napriek všetkým očakávaniam verili, že ich nikto nikdy neprekukne. Znovu a znovu sa zdalo, že osobne popierajú realitu – a zaťahujú ostatných do svojich podvodov.

pexels andrea piacquadio 972884 scaled
Xdroj: pexels/Andrea Piacquadio

Môžete dúfať, že tento druh správania je pomerne zriedkavý jav, obmedzený na niekoľko extrémnych situácií. Ale sebaklam je neuveriteľne bežný a možno sa vyvinul, aby priniesol nejaké osobné výhody. Klameme samých seba, aby sme sa chránili, čo nám umožňuje konať nemorálne a zároveň si zachovať čisté svedomie. Podľa najnovších výskumov sa sebaklam mohol dokonca vyvinúť, aby nám pomohol presvedčiť ostatných; ak začneme veriť vlastným klamstvám, je oveľa jednoduchšie presvedčiť ostatných, aby im verili. Tento výskum by mohol vysvetliť pochybné správanie v mnohých oblastiach života. Pochopením rôznych faktorov, ktoré prispievajú k sebaklamu, sa môžeme pokúsiť zistiť, kedy to môže ovplyvniť naše vlastné rozhodnutia a zabrániť tomu, aby nás tieto ilúzie zviedli z cesty.

Ochrana ega

3 80
Zdroj: canva

Každý psychológ Vám povie, že vedecky študovať sebaklam je bolesť hlavy. Nemôžete sa niekoho jednoducho opýtať, či klame sám seba, pretože sa to deje v podvedomí. V dôsledku toho sú experimenty často veľmi zložité. Vo svojom výskume, Zoë Chance, v roku 2011 ukázala, že veľa ľudí nevedome využíva sebaklam na zvýšenie svojho ega. Jedna skupina účastníkov bola požiadaná, aby vykonala IQ test, pričom zoznam odpovedí bol vytlačený v spodnej časti stránky. Ako sa dalo očakávať, títo ľudia mali výrazne lepší výkon ako kontrolná skupina, ktorá nemala kľúč s odpoveďami. Zdalo sa však, že nerozpoznali, do akej miery sa spoliehali na kľúč, keďže predpovedali, že rovnako dobre dopadnú aj v druhom teste s ďalšími stovkami otázok bez kľúča odpovedí. Nejako sa oklamali, keď si mysleli, že poznajú riešenia problémov bez toho, aby potrebovali pomocnú ruku. Aby si bola istá týmto záverom, Chance zopakovala celý experiment s novou skupinou účastníkov. Tentoraz však účastníci dostali finančnú odmenu za presné predpovedanie výsledkov v druhom teste. V skutočnosti to len málo narušilo nafúknuté sebavedomie účastníkov; stále si mysleli, že sú múdrejší, aj keď vedeli, že prídu o peniaze. To naznačuje, že tieto presvedčenia boli skutočné a hlboko zakorenené – a prekvapivo pevné.

Nie je ťažké pochopiť, ako to môže platiť v reálnom živote. Vedec môže mať pocit, že jeho  výsledky boli skutočné, napriek použitiu podvodných údajov; študent môže veriť, že získal svoje miesto na prestížnej univerzite napriek tomu, že podvádzal pri teste.

Morálna úprimnosť

4 68
Zdroj:canva

Používanie sebaklamu na zlepšenie sebaobrazu bolo teraz pozorované v mnohých iných kontextoch.Napríklad Uri Gneezy, profesor ekonómie na Kalifornskej univerzite v San Diegu, nedávno ukázal, že nám to môže pomôcť odôvodniť potenciálne konflikty záujmov v našej práci.

V štúdii z roku 2020 Gneezy požiadal účastníkov, aby prevzali úlohy investičných poradcov alebo klientov. Poradcovia dostali dve rôzne príležitosti na zváženie – každá z nich priniesla iné riziká a rôzne výnosy. Povedali im tiež, že dostanú províziu, ak sa klient rozhodne pre jednu z dvoch investícií.

V jednom súbore pokusov bolo poradcom povedané o tejto potenciálnej odmene na samom začiatku experimentu. Kým oni zdanlivo vyberali pre klienta najlepšiu voľbu, oveľa pravdepodobnejšie sa rozhodli pre voľbu, ktorá bola pre nich výhodná. Vo zvyšku pokusov však poradcom povedali o tejto potenciálnej odmene až potom, čo dostali nejaký čas na zváženie pre a proti každého z nich. Tentoraz sa málokto rozhodol nechať odmenu ovplyvniť svoje rozhodnutie; zostali úprimní k svojmu cieľu poskytnúť klientovi najlepšiu radu.

Pre Gneezyho skutočnosť, že znalosť osobných výhod ovplyvnila rozhodnutie účastníkov iba v prvom scenári, naznačuje, že ich sebaklam bol nevedomý; zmenil spôsob výpočtu výhod a rizík bez toho, aby si boli vedomí zaujatosti, takže mali pocit, že stále konajú v záujme klientov. V druhom scenári by to vyžadovalo úplnú zmenu myslenia, ktorú by bolo pre nich ťažšie ospravedlniť. Táto forma sebaklamu môže byť zrejme najrelevantnejšia pre finančných poradcov, ale Gneezy si myslí, že by mohla byť dôležitá aj pre súkromnú zdravotnú starostlivosť. Napriek dobrým úmyslom by sa lekár mohol nevedome oklamať, ak by si myslel, že drahšia liečba je pre pacienta najlepšia – bez toho, aby rozpoznal ich sebaklam.

Presviedčame seba, presviedčame iných

pexels mizuno k 12903342 scaled
Zdroj: pexels/ Mizuno K

Snáď najprekvapujúcejší dôsledok sebaklamu sa týka našich rozhovorov s ostatnými. Podľa tejto teórie nám sebaklam umožňuje byť istejší v tom, čo hovoríme, čo nás robí presvedčivejšími. Ak sa napríklad pokúšate predať riskantný produkt, urobíte lepšie, ak skutočne veríte, že ide o vysoko kvalitný obchod – aj keď existujú dôkazy, ktoré naznačujú opak. Táto hypotéza bola prvýkrát navrhnutá pred desiatkami rokov a nedávny článok Petra Schwardmanna, asistenta profesora behaviorálnej ekonómie na Carnegie Mellon University, USA, poskytuje pre túto myšlienku niekoľko silných dôkazov. Účastníci nedostali výsledky, ale po dokončení testu museli súkromne ohodnotiť, ako dobre si mysleli, že test urobili. Potom podstúpili test presvedčenia: museli sa postaviť pred porotu zloženú zo zamestnávateľov a presvedčiť porotu o svojej intelektuálnej zdatnosti – s potenciálnou odmenou 15 eur (16 USD, 12,80 £), ak by porotcovia uverili, že patria medzi najmúdrejších v skupine. Niektorým ľuďom bolo povedané o presviedčacej úlohe skôr, ako ohodnotili svoju dôveru vo svoj výkon, iným to povedali až potom. V súlade s hypotézou Schwardmann zistil, že to zmenilo hodnotenie ich schopností: predchádzajúce poznanie, že budú musieť presvedčiť ostatných, malo za následok väčšiu dôveru v ich schopnosti v porovnaní s tými, ktorým to ešte nebolo povedané. Potreba presvedčiť ostatných ich priviedla k tomu, aby si mysleli, že sú múdrejší, než v skutočnosti boli. Opisuje to ako istý druh „reflexu“. Dôležité je, že Schwardmannove experimenty ukázali, že sebaklam sa vyplatil; neopodstatnená prílišná sebadôvera skutočne zvýšila schopnosť ľudí presvedčiť falošných zamestnávateľov.

Výber strán

pexels george milton 7014481 scaled
Zdroj: pexels/ George Milton

Schwardmann pozoroval podobný proces na debatných turnajoch. Na týchto podujatiach dostanú účastníci tému a potom im náhodne pridelí uhol pohľadu na argumentáciu – predtým, ako dostanú 15 minút na prípravu argumentov. Počas rozpravy sú potom hodnotení podľa toho, ako dobre prezentujú svoj prípad. Schwardmann testoval osobné presvedčenie účastníkov o témach predtým, ako im bola pridelená ich pozícia, potom, čo začali formulovať svoje argumenty, a po samotnej debate. V súlade s myšlienkou, že sebaklam sa vyvinul, aby nám pomohol presvedčiť ostatných, zistil, že osobné názory ľudí sa podstatne zmenili potom, čo im bolo povedané, na ktorej strane debaty by mali argumentovať. „Ich súkromné ​​presvedčenie sa posunulo smerom k tej strane, ktorú dostali len 15 minút vopred – aby sa zosúladili s ich cieľmi presviedčania,“ hovorí Schwardmann.

Po diskusii dostali účastníci aj možnosť prideliť malé sumy peňazí na charitu – vybrané z dlhého zoznamu potenciálnych organizácií. Schwardmann zistil, že boli oveľa ochotnejší vybrať si organizácie, ktoré sa zhodovali s pozíciou ich argumentu – aj keď bol pôvodne vybraný náhodne. Mnohé naše názory možno vznikli práve týmto spôsobom. V politike sa môže stať, že aktivista, ktorý je požiadaný, aby prednášal v konkrétnom bode, skutočne príde sám seba presvedčiť, že je to jediný spôsob, ako sa na vec pozerať – nie preto, že starostlivo zhodnotili fakty, ale jednoducho preto, že boli požiadaní, aby argumentovali. Schwardmann sa skutočne domnieva, že tento proces môže stáť za veľkou časťou politickej polarizácie, ktorú dnes vidíme.

Ilúzie vznešenosti

pexels dziana hasanbekava 7063778 scaled
Zdroj: pexels/Dziana Hasanbekava

Všetkými týmito spôsobmi nás náš mozog môže oklamať, aby sme uverili veciam, ktoré nie sú pravdivé. Sebaklam nám umožňuje nafúknuť svoj názor na naše vlastné schopnosti, takže si myslíme, že sme múdrejší ako všetci okolo nás. Znamená to, že prehliadame dôsledky našich činov pre iných ľudí, takže veríme, že vo všeobecnosti konáme morálnym spôsobom. A tým, že sa klameme o pravdivosti svojich presvedčení, prejavujeme väčšiu presvedčivosť vo svojich názoroch – čo nám môže pomôcť presvedčiť ostatných.

Nikdy nemôžeme vedieť, čo sa Holmesovej, Sorokinovej alebo Hayutovi a ďalším podvodníkom skutočne preháňalo v hlave – je však ľahké špekulovať, ako mohli byť niektoré z týchto mechanizmov v hre. Prinajmenšom sa zdá, že títo podvodníci mali abnormálne vysoké názory na svoje vlastné schopnosti a právo dostať to, čo chcú – a šťastne pokrčili plecami nad potenciálnymi etickými dôsledkami toho, čo robili. Zdá sa, že najmä Holmesová verila svojmu produktu a pokúsila sa ospravedlniť použitie zavádzajúcich údajov. Hayut medzitým stále tvrdí, že je „najväčším gentlemanom“, ktorý neurobil nič zlé.

Náš sebaklam môže byť väčšinou neškodný – umožňuje nám cítiť sa o niečo sebavedomejšie, než je opodstatnené. Vždy však stojí za to si uvedomiť tieto veci, najmä ak robíme rozhodnutia, ktoré nám môžu zmeniť život. Jeden dobrý spôsob, ako prelomiť všetky druhy zaujatosti, je „uvažovať o opaku“ vašich záverov. Táto technika je taká jednoduchá, ako to znie: snažíte sa nájsť všetky dôvody, prečo je vaša viera nesprávna, ako keby ste sa pýtali sami seba. Viaceré štúdie ukázali, že nás to vedie k analytickejšiemu premýšľaniu o situácii. V laboratórnych testoch sa toto systematické uvažovanie ukazuje ako oveľa efektívnejšie, ako jednoducho povedať ľuďom, aby „mysleli racionálne“. To je možné len vtedy, ak dokážete akceptovať svoje nedostatky. Prvým krokom je priznanie si problému. Možno si myslíte, že túto radu nepotrebujete; sebaklam sužuje iba ostatných, zatiaľ čo vy ste k sebe dokonale úprimní. Ak áno, môže to byť váš najväčší klam zo všetkých.

Zdroj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.