Umieranie psa: Aké sú najčastejšie príznaky, prečo umiera a ako sa vyrovnať s jeho smrťou ?

4276

Puto medzi ľuďmi a psami je niečo naozaj výnimočné, spoločenstvo založené na neochvejnej dôvere, oddanosti a bezpodmienečnej láske. Je to neuveriteľná cesta, na ktorú sa vydávame s týmito milými spoločníkmi, plná spoločných chvíľ, bezhraničnej lásky a radosti.

Avšak tak ako každá živá bytosť, aj psy starnú a nakoniec dospejú ku koncu svojho života. Je to krutá pravda, ktorej musí čeliť každý milovník psov. Rozpoznanie príznakov umierania psa môže byť bolestivé, ale nevyhnutné na zabezpečenie pohodlia a dôstojnosti vášho domáceho miláčika počas jeho posledných dní.

pes
Foto: Canva

 

Príznak Popis
Zmena chuti do jedla Náhla zmena apetítu. Pes menej žerie a nechce piť
Extrémna únava alebo strata energie Pes vykazuje extrémnu letargiu, spí oveľa viac ako zvyčajne alebo sa snaží vykonávať bežné činnosti
Fyzicky úpadok Ťažkosti so státím alebo pohybom, potácanie sa alebo dezorientácia.
Strata záujmu Pes sa nechce hrať, nejaví záujem o činnosti, ktoré ho predtým bavili. Je depresívny
Zmena správania Kľudný pes je agresívny alebo aktívny pes je zrazu pomalý. Výrazne zmeny správania
Zvláštne zvuky Kňučanie, fňukanie alebo iné nezvyčajné zvuky naznačujúce nepohodlie.
Problémy s dýchaním Ťažkopádne, plytké alebo zrýchlené dýchanie.
Inkontinencia Strata kontroly nad močovým mechúrom alebo stolicou.
Bolesť Príznaky nepohody, ako je nepokoj, dýchanie alebo nechuť k pohybu.

 

Ako dlho žije pes ?

Dĺžka života psa sa môže značne líšiť a je ovplyvnená faktormi, ako sú plemeno, veľkosť, zdravotná starostlivosť a genetika. Menšie psy majú tendenciu žiť dlhšie ako väčšie plemená a dobre opatrovaný pes môže prežiť svoj priemerný život. Napriek tomu naši štvornohí priatelia starnú oveľa rýchlejšie ako ľudia, a to aj za tých najlepších podmienok. Pochopenie tejto skutočnosti nám pomôže stanoviť očakávania a umožní nám vážiť si čas, ktorý s nimi strávime. V priemere sa psy dožívajú 10 až 13 rokov.

 

Všeobecné príznaky starnutia psov nie však umierania

S pribúdajúcim vekom psov prirodzene dochádza k zmenám v ich fyzickom stave a správaní, ktoré nemusia nevyhnutne signalizovať, že sa blíži koniec ich života ale naznačujú zhoršujúci sa zdravotný stav. Niektoré z týchto všeobecných príznakov starnutia môžu zahŕňať šedivú srsť, zníženú úroveň aktivity, miernu zmätenosť, menšie zmeny zraku a sluchu a mierne zníženie svalového tonusu a elasticity kože.

pes umiera
Foto: Canva

Najčastejšie dôvody umierania psa

 • Staroba: Tak ako ľudia, aj psy môžu zomrieť na starobu. S pribúdajúcim vekom sa ich telesné funkcie spomaľujú a stávajú sa náchylnejšími na zdravotné problémy. Starobu často sprevádzajú rôzne ochorenia, ktoré môžu v konečnom dôsledku prispieť k smrti psa.
 • Rakovina: Rakovina je hlavnou príčinou úmrtia psov, najmä u starších psov. Existuje mnoho druhov rakoviny, ktorými môžu psy ochorieť, vrátane lymfómu, mastocytov, nádorov mliečnej žľazy a rakoviny kostí.
 • Ochorenie srdca: Rôzne formy srdcových ochorení môžu viesť k smrti psa. Patrí sem kongestívne zlyhanie srdca, pri ktorom je narušená schopnosť srdca pumpovať krv, a dilatačná kardiomyopatia, ochorenie srdcového svalu.
 • Ochorenie obličiek: Chronické ochorenie obličiek je bežné najmä u starších psov. Ochorenie sa časom postupne zhoršuje a vedie k hromadeniu toxínov v tele, ktoré už obličky nedokážu odfiltrovať.
 • Ochorenie pečene: Ochorenie pečene môže byť dôsledkom infekcie, rakoviny a niektoré plemená sú náchylné na vrodené ochorenia pečene. Pokročilé ochorenie pečene môže viesť k zlyhaniu pečene, ktoré môže byť smrteľné.
 • Nehody/poranenia: Traumatické udalosti, ako sú dopravné nehody, pády alebo bitky s inými zvieratami, môžu spôsobiť vážne zranenia, ktoré môžu mať za následok smrť.
 • Infekčné choroby: Napriek rozšíreniu účinných vakcín môžu choroby ako parvovírus, psinka a besnota stále spôsobiť smrť, najmä u neočkovaných psov alebo šteniat.
pes
Foto: Canva

Príznaky umierania psa

Rozpoznať, kedy váš pes nielen starne, ale možno sa blíži ku koncu života, si vyžaduje pozornejšie sledovanie jeho fyzických zmien a zmien správania a akýchkoľvek alarmujúcich zdravotných problémov.

Fyzické zmeny

Jedným z najčastejších príznakov je výrazný úbytok hmotnosti, ktorý nesúvisí so zmenami stravy alebo pohybu. Príznačné môžu byť aj zmeny chuti do jedla, a to buď jej drastický pokles, alebo nárast bez priberania. Ďalším príznakom môžu byť ťažkosti s pohybom, ktoré sa vyznačujú nedostatočnou koordináciou alebo problémami so státím či chôdzou. Do úvahy by sa mala brať aj inkontinencia, najmä ak bol pes predtým naučený na domácnosť, a nápadné zmeny v spánku.

Zmeny správania

Zmeny správania môžu byť často výpovedným znakom. Pes, ktorý bol kedysi spoločenský, sa môže začať izolovať a prejavovať menší záujem o činnosti, ktoré ho predtým bavili. Zvýšená agresivita, zmätenosť alebo nepokoj, najmä v nočných hodinách, môžu tiež naznačovať nepohodlie alebo bolesť spojenú so zhoršujúcim sa zdravotným stavom.

Zdravotné problémy

Niektoré zdravotné problémy môžu naznačovať, že sa blíži koniec psieho života. Chronické zvracanie alebo hnačka, pretrvávajúci kašeľ, ťažkosti s dýchaním, časté záchvaty alebo nevysvetliteľné krvácanie sú príznaky, ktoré by sa mali okamžite riešiť s veterinárnym lekárom.

border kolia
Foto: Canva

Možnosti paliatívnej starostlivosti počas umierania psa

Keď sa psy blížia ku koncu života, môžu vyžadovať paliatívnu starostlivosť zameranú na zvládnutie príznakov a zlepšenie kvality života (nie na vyliečenie choroby) . Môže zahŕňať liečbu bolesti, podporu výživy, fyzikálnu terapiu a dokonca aj alternatívne terapie, ako je akupunktúra alebo masáž. Poraďte sa so svojím veterinárnym lekárom, aby ste pochopili najlepšie možnosti pre špecifické potreby vášho psa.

utratenie psa
Foto: Canva

Eutanázia u psa

Eutanázia, často označovaná ako „uspanie“, je aktom lásky a milosrdenstva, keď sa kvalita života psa výrazne zhoršila a nádej na zlepšenie je malá alebo žiadna. Je to hlboko osobné a srdcervúce rozhodnutie, ktorému môžu majitelia domácich zvierat čeliť. Tento proces zahŕňa bezbolestnú injekciu, ktorú podá veterinárny lekár a ktorá umožní pokojný odchod vášho domáceho maznáčika.

Kedy je čas psa utratiť ?

Rozhodnutie o eutanázii môže byť mučivé. Často ho vedie hlboká láska k zvieraťu, túžba ukončiť jeho utrpenie a pochopenie jeho zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Do hry vstupuje mnoho faktorov: zdravotná prognóza psa, jeho správanie a postoj, miera nepohodlia a emocionálne a finančné možnosti majiteľa zvieraťa.

Môže byť užitočné otvorene sa porozprávať so svojím veterinárnym lekárom o kvalite života vášho psa. Existujú hodnotiace nástroje a stupnice , ktoré môžu pomôcť objektivizovať tento proces, ale v konečnom dôsledku najlepšie poznáte svojho psa vy.

Keď padne rozhodnutie, môžete sa rozhodnúť byť prítomní pri procese eutanázie. Je to hlboko osobná voľba a neexistuje správne alebo nesprávne rozhodnutie. Niektorí ľudia nachádzajú útechu v tom, že sú so svojím zvieraťom a poskytujú mu známu a milujúcu prítomnosť v jeho posledných chvíľach. Ak je to pre vás príliš ťažké, je to tiež v poriadku. Tento proces je navrhnutý tak, aby bol pre vaše zvieratko pokojný a bezbolestný, či už sa rozhodnete byť prítomní, alebo nie.

priznaky
Foto: Canva

Čo robiť po smrti psa ?

Následky eutanázie sú emocionálne náročným obdobím. Môžete prežívať rôzne pocity vrátane úľavy (že utrpenie vášho domáceho zvieraťa sa skončilo), pocitu viny, osamelosti a hlbokého smútku. Všetky tieto pocity sú súčasťou procesu smútenia a je dôležité dovoliť si ich prežiť. Ak potrebujete pomoc pri zvládaní smútku, obráťte sa na podporné skupiny, linky pomoci pri strate domáceho zvieraťa alebo odborníkov na duševné zdravie.

Niektorí ľudia nájdu útechu v spomienke na svojho domáceho miláčika napríklad zasadením stromu na jeho obľúbenom mieste, vytvorením fotoalbumu alebo dokonca usporiadaním malého spomienkového ceremoniálu.

Foto: Canva

Cíti pes svoju smrť ?

Mnohé príznaky naznačujú, že psy si pravdepodobne uvedomujú, že sa necítia dobre alebo že sa ich zdravotný stav výrazne zhoršuje. Zmeny v ich správaní, ako napríklad zvýšená letargia, nezáujem o činnosti, ktoré ich predtým bavili, alebo výrazné zmeny chuti do jedla, môžu naznačovať, že vedia, že niečo nie je v poriadku.

Z hľadiska predpovedania vlastnej smrti je to neisté. Niektorí majitelia domácich zvierat a veterinári zaznamenali, že psy krátko pred smrťou vykazujú zmeny v správaní, napríklad sa izolujú alebo hľadajú útechu u svojich majiteľov viac ako zvyčajne. Takéto správanie by mohlo naznačovať určitú formu pochopenia, ale je náročné zistiť, či to predstavuje koncepciu smrti podobnú ľudskému pochopeniu.

Kam ide pes po smrti na základe rôznych náboženstiev

pes po smrti

 • Kresťanstvo: Kresťanská viera nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či zvieratá pôjdu alebo nepôjdu do neba, a jej interpretácie sa značne líšia. Niektorí kresťania veria, že zvieratá nemajú dušu ako ľudia, a preto nemôžu ísť do neba. Iní však poukazujú na texty z Písma, ktoré opisujú pokojné kráľovstvo, v ktorom sú prítomné zvieratá, čo naznačuje, že v posmrtnom živote môžu byť zvieratá.
 • Judaizmus: Podobne ako kresťanstvo, ani židovské učenie výslovne neuvádza, čo sa stane so zvieratami po ich smrti. Niektoré výklady naznačujú, že hoci zvieratá majú iný druh duše ako ľudia („nefeš“), nemajú „posmrtný život“ ako ľudia. Iní však veria, že zvieratá môžu mať miesto v „Olam Ha-Ba“, budúcom svete.
 • Islam: V islame sa zvieratá rešpektujú ako súčasť Alahovho stvorenia, ale Korán neuvádza, či majú zvieratá posmrtný život. Niektoré výklady naznačujú, že zvieratá budú vzkriesené v súdny deň, ale ich osud po ňom nie je jasne definovaný. Veľa moslimov však považuje psy sa  „haram“ a teda zákázané.
 • Hinduizmus: Hinduizmus verí v cyklus reinkarnácie, proces znovuzrodenia po smrti. Niektorí hinduisti veria, že zvieratá sa môžu reinkarnovať ako iné zvieratá alebo potenciálne ako ľudia, v závislosti od ich karmy.
 • Budhizmus: Podobne ako hinduizmus, aj budhizmus verí v reinkarnáciu. Zvieratá sú súčasťou kolobehu smrti a znovuzrodenia a v závislosti od ich nahromadenej karmy sa môžu potenciálne znovuzrodiť ako ľudia.
 • Viera pôvodných obyvateľov Ameriky: Mnohé indiánske kultúry považujú zvieratá za duchovne významné. Niektoré veria, že zvieratá majú duchov, ktorí po ich fyzickej smrti naďalej existujú v posmrtnom živote alebo duchovnej sfére.
 • Sekulárny humanizmus/teizmus/agnosticizmus: Tieto systémy viery zvyčajne nezahŕňajú vieru v posmrtný život ľudí ani zvierat.

Záverom

Uvedomenie si, že to čo pozorujete sú príznaky umierania vášho psa , je emocionálne náročná skúsenosť, ktorá je plná pocitov smútku, úzkosti a niekedy aj bezmocnosti. Je to dôkaz hlbokého puta, ktoré zdieľame s našimi psami, odraz lásky, ktorú k nim prechovávame.

V týchto ťažkých chvíľach nezabúdajte, že na vašej obetavosti a starostlivosti nesmierne záleží. Vaša empatia a pochopenie vás budú viesť pri prijímaní najlepších rozhodnutí pre vášho milovaného spoločníka. Poskytnutím útechy, vyhľadaním vhodnej veterinárnej starostlivosti a zabezpečením dôstojnosti vášho psa zmeníte jeho súmrak.

Dovoľte si smútiť, cítiť a spomínať. Vážte si radostné chvíle, ktoré ste spolu prežili, a uchovajte si ich blízko pri srdci. Fyzická prítomnosť vášho domáceho miláčika je možno konečná, ale láska, ktorú vám vniesol do života, lekcie, ktoré vám dal, a šťastie, ktoré s vami zdieľal, sú večné. Svojím vlastným jedinečným a tichým spôsobom zanechali odtlačky labiek vo vašom srdci a formovali časť vašej duše, ktorá si navždy ponesie ich pamiatku.

Vedzte, že na svojej ceste smútku nie ste sami. Ozvite sa, podeľte sa o svoje príbehy a načerpajte silu z poznania, že touto cestou straty prešlo mnoho ďalších ľudí. Časom sa bolesť v srdci zmierni a zostanú drahocenné spomienky na puto, ktoré prekročilo hranice.

 

Mohlo by vás zaujímať: Hnačka u psa či svrab

Na našich stránkach sa venujeme starostlivosti o psov podrobne. Prečítajte si čo robiť ak vášho psa trápi hnačka alebo svrab.

 • Svrab u psa môže byť nepríjemná zmena zdravotného stavu. Prečítajte si ako sa prejavuja takzvaná prašina u psov.
 • Hnačka u psa je nepríjemná situácia. Čo znamená ak je hnačka biela, červená či čierna? Prečítajte si aké sú najčastejšie dôvody hnačky u psa.

 

 

Odoberať
Upozorniť na
Meno alebo prezývka
Nie je povinný
Pre správne fungovanie komentárov spracúvame cookies, prezývky a e-maily používateľov

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre