Top 10 osobnostných vlastností, ktoré predpovedajú váš úspech

2133

Napriek tomu, že si možno myslíte, že úspech nie je ani tak o inteligencii, šťastí a spojeniach, ale skôr o vytrvalosti, dôslednosti a tvrdej práci, veľa osobnostných čŕt predpovedá úspech a toto je desať najlepších z nich.

Optimizmus: Sila pozitívneho myslenia

3 30
Zdroj: canva

Pozitívne myslenie vám umožní robiť všetko lepšie ako negatívne myslenie.“ – Zig Ziglar

Optimizmus je základom odvahy. Dodáva nám sebadôveru a motiváciu konať aj napriek výzvam a neúspechom. To je dôvod, prečo sa úspešní ľudia nedajú tak ľahko odradiť. Neustále skúšajú a učia sa zo svojich neúspechov, čo ich pripravuje na úspech. Pomáha im to vidieť potenciál v sebe a v príležitostiach, ktoré sa im naskytnú. Pointa je toto: Bez optimizmu sa s väčšou pravdepodobnosťou vzdáme, keď sú veci ťažké, čo nám bráni dosiahnuť naše ciele. V skutočnosti štúdia zistila, že študenti, ktorí boli optimistickí, dosiahli vyššie skóre ako tí, ktorí boli pesimistickí. Optimizmus neznamená, že ignorujete realitu. Byť optimistom znamená, že pristupujete k ťažkostiam produktívnejším spôsobom. Nestrácate čas „topením“ sa v negatívach. Namiesto toho sa pozriete na to, čo sa môžete naučiť z negatívnych situácií a ako vám môžu pomôcť v budúcnosti.

Úspešní ľudia prijímajú zlyhanie a využívajú ho ako príležitosť na učenie

4 23
Zdroj: canva

Nevnímajú to ako prekážku. Namiesto toho chápu, že každé zlyhanie je odrazovým mostíkom k úspechu.Prijatie neúspechu môže tiež pomôcť vybudovať odolnosť a odvahu. Ak sa nenecháte ľahko odradiť neúspechmi, je menej pravdepodobné, že sa vzdáte, keď veci nejdú podľa plánu. Táto ochota držať sa toho je tiež to, čo sa nazýva „rastové myslenie“. Podľa Dweckovej existujú na tomto svete dva základné typy ľudí, tí s fixným myslením a tí s rastovým myslením. Kategória, do ktorej patríte, môže mať drastický vplyv na priebeh úspechu, ktorý vo svojom živote zažijete. „Keď majú ľudia fixné myslenie, veria, že ich základné vlastnosti, ich talent, schopnosti, inteligencia sú len fixné črty, majú určité množstvo a to je všetko. Keď sú v tomto nastavení, často sa zaujímajú o to, koľko toho majú.“ „Keď ľudia rastú, pozerajú sa na svoj talent a schopnosti ako na veci, ktoré sa dajú rozvíjať tvrdou prácou, dobrými stratégiami alebo pomocou a vstupom od ostatných. Sú ochotnejší skočiť do vecí rovnými nohami a prijať výzvu, pretože nevnímajú všetko ako odraz ich hlbokých trvalých schopností.“

Proaktívne činy, nie iba reakcie: Prevezmite kontrolu nad svojím osudom

5 16
Zdroj: canva

Niektorí z nás sú v živote tak reaktívni, že v skutočnosti nikdy nevytvoríme pokrok. Konáme iba v reakcii na zmenu, namiesto toho, aby sme zmenu sami vykonali. Najúspešnejší a najproduktívnejší ľudia „len nereagujú“. Sústreďujú sa na to, aby sa veci diali a hýbali. Nemôžete čakať, kým sa zázračne stanú dobré veci. Musíte konať. Barack Obama to povedal najlepšie: „Najlepší spôsob, ako sa necítiť beznádejne, je vstať a niečo urobiť. Nečakajte, že sa vám stanú dobré veci. Ak pôjdeš von a urobíš dobré veci, naplníš svet nádejou, naplníš nádejou aj seba.“ Úspešný človek si vytvára plán a chápe, aké úlohy ho posunú dopredu a sústredí sa výlučne na ne. Úspešný človek vie, že väčšina z nás dosahuje 80 % výsledkov z 20 % práce, ktorú robíme. To je dôvod, prečo zisťujú, na ktorých úlohách skutočne záleží a uprednostňujú ich. Zameriavajú sa skôr na dosahovanie pokroku než na šliapanie vody.

Disciplína: Kľúč k trvalému pokroku

6 16
Zdroj: canva

Disciplína je podceňovaná vlastnosť, ktorá je rozhodujúca pre úspech. Disciplína nám umožňuje zostať sústredený a dôsledne konať smerom k našim cieľom. Bez disciplíny je ľahké dostať sa preč z cesty alebo stratiť motiváciu. To je tiež dôležitá vlastnosť v dnešnom modernom svete. Žijeme v kultúre založenej na prerušeniach, ktorá môže skutočne poškodiť produktivitu. Upozornenia z elektronických zariadení len rozptyľujú. Ale rozptýlenie a multitasking môžu poškodiť váš výkon a ovplyvniť vašu disciplínu. Aby ste boli produktívni a dosiahli svoje ciele, musíte sa jednoducho zbaviť rozptýlenia. Americká poetka Maya Angelou mala rutinu, ktorú dodržiavala, aby vykonala čo najviac sústredenej práce. Po prebudení o 5:30 a rannej káve sa od 7:00 zamkne v malej hotelovej izbe do práce. Jediné, čo si priniesla, bola biblia, slovník, balíček kariet a fľaša sherry. V tých hodinách strávených osamote písala so všetkou energiou. Svoju prácu myslela vážne a preto robila všetko, čo bolo v jej silách, aby sa vyhla rozptyľovaniu. To, že bola vylúčená zo sveta a mohla sa sústrediť, jej pomohla udržať si úroveň produktivity, vďaka ktorej by sa stala jednou z najikonickejších autorov americkej literatúry.

Vnútorná motivácia: Hľadanie naplnenia a účelu v tom, čo robíte

7 16
Zdroj: canva

Aby ste zostali disciplinovaní a sústredení, musíte byť vnútorne správne nastavení. Čo to znamená? To znamená byť motivovaný skôr vnútornými faktormi alebo odmenami ako vonkajšími faktormi. Znamená to, že sme motivovaní niečo robiť, pretože nás to osobne napĺňa alebo odmeňuje a nie kvôli vonkajším odmenám alebo uznaniu, ktoré môžeme získať. Je to silný typ motivácie, pretože nám umožňuje zostať sústredený a oddaný našim cieľom, aj keď čelíme výzvam alebo prekážkam. Pohon a inšpirácia prichádzajú zvnútra. Nejde o dosiahnutie slávy, peňazí alebo čohokoľvek materiálneho.  Pohon prichádza zvnútra a nič nie je nemožné dosiahnuť. Tento citát od Steva Jobsa zdôrazňuje dôležitosť vnútornej motivácie pre dosiahnutie úspechu a naplnenia. „Jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte. Ak ste to ešte nenašli, hľadajte ďalej. Neriešte. Ako pri všetkých srdcových záležitostiach, budete vedieť, keď to nájdete.“ – Steve Jobs

Schopnosť veci nechať ísť: Posunúť sa z minulosti a prijať budúcnosť

8 5
Zdroj: canva

Všetci hľadáme v živote jeho výzvam. Nič nefunguje 100% času. Úspešný človek vie, že ak chce uspieť, musí prekonať nepriazeň osudu a prispôsobiť sa. To je dôvod, prečo sa úspešní ľudia dokážu vzdať minulosti. Sú v poriadku, keď veci nejdú tak, ako si naplánovali. Jednoducho sa zatnú a skúsia to znova s použitím iného prístupu. Ak sa nedokážu zbaviť minulých chýb a zlyhaní, nikdy sa nebudú môcť pohnúť vpred. Keď sa zbavíme minulosti, dokážeme sa oslobodiť od negatívnych emócií a myšlienok, ktoré nás môžu brzdiť a brániť nám v napredovaní a dosahovaní našich cieľov. Ako povedal veľký čínsky filozof Lao Tzu: „Ak sa zbavím toho, kým som, stanem sa tým, kým by som mohol byť.“ Kľúčom k tomu, aby ste to nechali ísť, je ísť ďalej a zamerať svoju pozornosť na niečo iné. To je problém pustiť sa – je to skôr nečinnosť ako akcia a váš mozog to jednoducho nenávidí, rovnako ako príroda nenávidí vákuum. Takže kľúčom k opusteniu je ísť ďalej a chytiť sa niečoho iného. Táto schopnosť prispôsobiť sa a byť flexibilným môže byť rozhodujúca pre dosiahnutie úspechu v meniacom sa a nepredvídateľnom svete.

Byť vďační: Tajomstvo šťastia a úspechu

9 5
Zdroj: canva

Často prehliadaná vlastnosť úspešných ľudí, ale je veľmi dôležité uznať dobré veci v živote. Úspešný človek bilancuje všetky pozitívne veci vo svojom živote. To je to, čo ho udržiava pozitívnym a šťastným. Cvičenie vďačnosti vám pomôže v ťažkých časoch. Zabráni vám to vzdať sa zoči-voči ťažkostiam a dostať sa ďalej do ešte väčšieho neporiadku. Navyše byť vďačný je pre vás z vedeckého hľadiska skutočne dobré. Existujú všetky druhy pozitívnych výhod, duševné aj fyzické. Prejavovanie vďačnosti pomáha úspešnému človeku robiť pozitívne rozhodnutia a byť proaktívny (nie reaktívny) v každom kroku života. Chápu, že majú pravdepodobne oveľa viac šťastia ako mnohí ľudia na svete  a vážia si všetky požehnania, ktoré dostali. Zmeniť svoju perspektívu tak, aby bola pozitívnejšia, je rozhodujúca pre posun vpred cez náročné situácie v živote. Faust hovorí, že vďačnosť je úspešný spôsob života: „Ako všetky prikázania, aj vďačnosť je opisom úspešného spôsobu života. Vďačné srdce nám otvára oči pre množstvo požehnaní, ktoré nás neustále obklopujú.“

Akčné uskutočňovanie vecí

10 4
Zdroj: canva

Úspešní ľudia chápu, že jediný spôsob, ako dosiahnuť svoje ciele a sny, je konať. Žiadne premýšľanie ich neprinúti zvládnuť záverečné skúšky. Akcie na dosiahnutie cieľov nemusia byť veľké. Dá sa to zvládnuť rovnako ako usporiadanie si poznámok na jednu prednášku. Veľké projekty rozdelené na malé úlohy sa stávajú menej skľučujúcimi, a teda aj akčnejšími. Keď si odškrtnete každú malú úlohu, môže to byť pre vás ako malé víťazstvo. Pomáha vám to motivovať sa, aby ste pokračovali vo svojom pokroku aj pri dosahovaní vašich najväčších cieľov. To je dôvod, prečo sa úspešní ľudia sústreďujú na konanie a každý deň dbajú na to, aby boli vo svojich činoch konzistentní. Všetky veľké veci pochádzajú z malých začiatkov. Zárodkom každého zvyku je jediné, maličké rozhodnutie. Ale keď sa toto rozhodnutie opakuje, zvyk klíči a silnie. Korene sa zapustia a vetvy rastú. Úloha zbaviť sa zlozvyku je ako vykoreniť mocný dub v nás. A úloha vybudovať si dobrý zvyk je ako pestovať jeden deň za druhým jemný kvet.

Nezištnosť: Uprednostňujte iných pred sebou

11 4
Zdroj: canva

Úspešný človek vie, že nie je stredobodom vesmíru. Vážia si šťastie, ktoré v živote našli a snažia sa to druhým vrátiť a pomáhať im, ako len môžu. Život má väčší zmysel, keď pomáhate druhým. Ich činy môžu byť malé. Možno podržia dvere pre cudzinca. Usmievajú sa a pozdravia ľudí, ktorí okolo nich prechádzajú. Počúvajú svojich priateľov, keď sa ich pýtajú, ako sa majú. Úspešný človek sa jednoducho zameriava na druhých a nie na seba. Chcú zlepšiť život pre iných ľudí a to zase zlepší život im. A to je dôvod, prečo žijú naplnený život.

Čestnosť: Základ dôvery a integrity

12 3
Zdroj: canva

Jedným z kľúčových návykov úspešných ľudí, od ktorých sa môžeme všetci učiť, je brutálna úprimnosť. Teraz nehovorím, aby ste svojmu šéfovi v banke povedali, že je hlupák, keď povie hlúpy vtip. Mohli by ste prísť o prácu. Ale brutálna úprimnosť zahŕňa uprednostňovanie pravdy nad potešovaním ľudí a to je v skutočnosti životne dôležitý zvyk. Úspešný človek neskrýva, čo cíti a čo si myslí, len aby upokojil ľudí okolo seba. Ak uvidia niečo neštandardné, spomenú to alebo ešte lepšie, pokúsia sa to vyriešiť sami. Byť úprimný znamená vždy hovoriť pravdu, bez ohľadu na to, ako nepríjemne sa môžete cítiť. Ale viac než to, čestnosť znamená aj dodržiavanie vašej morálky a zásad. Je to odvaha postaviť sa za to, čo považujete za správne, a brániť svoje voľby a rozhodnutia. Úprimnosť je dôležitá pre úspech, pretože nám umožňuje budovať dôveru a integritu, ktoré sú kľúčové pre budovanie pevných vzťahov a dosahovanie našich cieľov. Keď sme čestní, dokážeme si získať dôveru a rešpekt ostatných, čo nám môže otvoriť nové príležitosti a pomôcť nám dosiahnuť úspech.

Zdroj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.