25 najbohatších krajín sveta v roku 2022

13520

Sú Spojené štáty najbohatšou krajinou na svete? Odpoveď vás možno prekvapí.

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako určiť, ktoré krajiny sú najbohatšie, ale pre účely tohto zoznamu sa pozrieme na hrubý domáci produkt alebo HDP v súčasných amerických dolároch podľa informácií Svetovej banky.

Upozorňujeme, že výsledky sa môžu z roka na rok výrazne líšiť na základe výmenných kurzov a tieto ukazovatele nezohľadňujú životné náklady ani infláciu. Hoci existujú spôsoby, ako tieto veci zohľadniť, kultúrne rozdiely a preferencie životného štýlu sťažujú získanie jasného obrazu.

25. Írsko (HDP 498,5 mld.)

m2 2
Photo by List25

   

Na začiatku nášho zoznamu je Írsko s HDP 498,5 miliardy eur. Írske hospodárstvo je do veľkej miery závislé od obchodu, najmä s tovarom a službami. Farmaceutické výrobky, počítačový softvér, organické chemikálie, výroba nápojov a zdravotnícke pomôcky patria medzi hlavné vývozné položky.

24. Thajsko (HDP 505,9 miliardy eur)

m3 2
Photo by List25

Keď si predstavíte Thajsko, pravdepodobne sa vám vybavia krásne pláže a pokojné chrámy. Nemalo by vás teda prekvapiť, že 50 % tohto rozvíjajúceho sa trhu je poháňaných cestovným ruchom a službami.

Významný je aj podiel priemyslu, ktorý predstavuje 40 %, a poľnohospodárstva, ktoré sa na ňom podieľa 10 %. 10 % sa môže zdať ako malé percento, ale je to obrovské množstvo. Thajsko je totiž najväčším svetovým vývozcom sóje, cukrovej trstiny, kukurice a kokosových orechov.

23. Belgicko (HDP 600 miliárd EUR)

m4 2
Photo by List25

Hoci najväčšiu úlohu v belgickom hospodárstve zohráva sektor služieb, medzi dominantné odvetvia patrí textilný, sklársky a oceliarsky priemysel, ako aj niekoľko ropných rafinérií. Belgicko realizuje veľa zahraničných investícií v oblasti strojárstva, najmä v prípade výrobcov automobilov a ťažkého elektrotechnického tovaru.

22. Švédsko (HDP 627,4 miliardy EUR)

m5 2
Photo by List25

Švédsko bolo označené za jednu z najkonkurencieschopnejších krajín na trhu, pokiaľ ide o tovar a výrobu. Kladie veľký dôraz na inovácie a technologický pokrok.

Vo Švédsku začali svoju činnosť spoločnosti Spotify a vývojári videohier Mojang a King. Táto krajina je tiež pomerne otvorená podnikaniu a obchodu a zvyčajne si udržiava obchodný prebytok, čo znamená, že hodnota jej vývozu je vyššia ako hodnota dovozu.

21. Poľsko (HDP 674 miliárd)

m6 2
Photo by List25

Poľsko sa môže pochváliť veľmi rozmanitou ekonomikou, avšak najväčší podiel na HDP majú služby, a to 62 %. Priemysel tvorí 34,2 % a poľnohospodárstvo 3,5 %. Vyvážajú sa tiež stroje, elektrické zariadenia, vozidlá, nábytok a plasty.

20. Švajčiarsko (HDP 812,9 miliardy eur)

m7 2
Photo by List25

Nie je to len čokoláda a vysoké hory – neuveriteľných 74 % švajčiarskeho HDP pochádza zo sektora služieb, pričom vedúcu úlohu zohrávajú finančné služby. Ďalších 25 % pripadá na priemysel a výrobu špičkových technológií.

Solídna infraštruktúra, nízka miera nezamestnanosti a politická stabilita pomáhajú udržať postavenie Švajčiarska na svetovom trhu.

Zaujímavý fakt: 99 % podnikov tvoria malé a stredné podniky (MSP) s menej ako 250 zamestnancami.

19. Turecko (HDP 815,3 miliárd eur)

m8 2
Photo by List25

Služby a priemysel sú pre Turecko ťažiskovými položkami. Podieľajú sa na ňom 52,7 % a 31 %. Turecko je tiež popredným výrobcom poľnohospodárskych produktov, stavebných zariadení, textilu a domácich spotrebičov.

V prehľade Svetovej banky sa uvádza, že pandémia si v tejto krajine určite vybrala svoju daň, prehĺbila rodové rozdiely a iné nerovnosti, ako aj zvýšila nezamestnanosť a chudobu.

18. Saudská Arábia (HDP833,5 miliardy eur)

m9 2
Photo by List25

Tušíte, prečo je hospodárstvo Saudskej Arábie také silné? Ak ste uhádli, že ropa, máte pravdu! Saudská Arábia je v súčasnosti najväčším producentom a vývozcom ropy na svete.

V posledných rokoch sa krajina snaží diverzifikovať svoje hospodárstvo. V roku 2005 vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie a v súčasnosti vyrába a vyváža veľa priemyselného tovaru. Zaujímavosťou je, že súkromný sektor sa na HDP podieľa 48 %.

17. Holandsko (HDP 1,02 bilióna)

Dve tretiny HDP Holandska sú založené na zahraničnom obchode a investíciách. Veľkú úlohu zohrávajú spotrebiteľské výdavky a zvýšený dôraz na sektor služieb v oblastiach, ako je doprava, distribúcia tovaru a obchodné služby. Holandsko je tiež tretím najväčším výrobcom poľnohospodárskych výrobkov na svete.

16. Indonézia (HDP 1,2 bilióna)

m10 2
Photo by List25

Indonézia sa umiestnila na 16. mieste, čím zvýšila svoj vplyv na svetové hospodárstvo. Hoci je v nej zapojených niekoľko zahraničných spoločností, väčšinu jej hospodárstva ovládajú jednotliví Indonézania.

Je tu veľká závislosť od domáceho trhu a výdavkov štátneho rozpočtu. Táto krajina sa však stala miestom, kam prichádzajú podniky expandovať.

15. Mexiko (HDP 1,3 bilióna)

m11 1
Photo by List25

Hoci 44 % obyvateľov žije pod hranicou chudoby, Mexiko sa stále nachádza na 15. mieste zoznamu. Svoju úlohu tu určite zohráva cestovný ruch a poľnohospodárstvo, ale priemysel vrátane ropy sa na mexickom HDP podieľa 29,6 %.

14. Španielsko (HDP 1,4 bilióna)

m12 1
Photo by List25   

Modernizácia, jasné súdne a regulačné systémy a stabilné finančné inštitúcie pomáhajú udržiavať španielsku ekonomiku silnú a rastúcu. 27 % HDP krajiny pochádza z priemyselného sektora, zatiaľ čo hodnota dovozu a vývozu predstavuje takmer 66 % ich HDP.

13. Austrália (HDP 1,54 bilióna)

m13 1
Photo by List25

Za súčasný hospodársky úspech Austrálie do veľkej miery vďačíme novej zahraničnej politike, ktorá bola zavedená v roku 2017. Táto politika umožňuje plynulejšie obchodné procesy a nižšie vstupné náklady. Austrália sa v skutočnosti umiestnila na 12. mieste v rebríčku krajín s najlepšou možnosťou na založenie podniku.

12. Brazília (HDP 1,61 bilióna)

m14 1
Photo by List25

Ahoj, dažďový prales! Nie je prekvapením, že Brazília je bohatá na prírodné zdroje. Z tohto dôvodu pochádza veľká časť HDP Brazílie zo zahraničných investícií.

Brazília má v skutočnosti prosperujúce obchodné vzťahy s viac ako 100 rôznymi krajinami. Okrem toho vláda veľmi podporuje zahraničné investície do vedeckej a technologickej infraštruktúry.

11. Ruská federácia (HDP 1,78 bilióna)

m15 1
Photo by List25

Vedeli ste, že Rusko sa rozprestiera v 11 časových pásmach a jeho prírodné zdroje sa odhadujú na 75 biliónov dolárov?

Hlavný vplyv na hospodársky rast Ruskej federácie má privatizácia energetického a obranného sektora – teda ropy, plynu a energie. Zahraničný obchod tu tiež nie je malým hráčom, keďže tvorí takmer 47 % jej hrubého domáceho produktu.

10. Južná Kórea (HDP 1,79 bilióna)

m16
Photo by List25

Kórea kladie veľký dôraz na vzdelávanie a inovácie, preto je logické, že časť jej hospodárskeho rastu pramení z veľkých investícií do výskumu a vývoja. Sektor služieb sa na ňom podieľa 59 % a priemysel 38 %.

Jednou z najpôsobivejších vecí na kórejskom hospodárstve je, že od roku 1960 hospodársky rast rástol o 10 % ročne viac ako 30 rokov. Hovoríme o rýchlom raste.

9. Kanada (HDP 2 bilióny)

m17
Photo by List25   

Od roku 1995 je Kanada dôležitým členom Svetovej obchodnej organizácie a má rozsiahle obchodné vzťahy s viacerými krajinami.

Rozmanité kultúrne a jazykové zloženie krajiny spolu s podporou vlády z nej robia skvelé miesto pre priame aj nepriame investície.

8. Taliansko (HDP 2,1 bilióna)

m18
Photo by List25

Hoci sme si istí, že nie všetko pochádza z výnimočných cestovín a vín, spotrebný tovar do veľkej miery ovplyvňuje taliansku ekonomiku. 30 % jeho HDP pochádza z vývozu služieb a tovaru.

7. Francúzsko (HDP 2,9 bilióna)

m19
Photo by List25

Nie je prekvapením, že cestovný ruch tvorí veľkú časť francúzskej ekonomiky, keďže ide o jednu z najnavštevovanejších destinácií na svete. Prispieva k tomu aj zahraničný obchod a vysoké postavenie v indexe Svetovej banky pre jednoduchosť podnikania.

6. India (HDP 3,2 bilióna)

m20
Photo by List25

Ako sme už videli, kľúčové politické zmeny môžu skutočne ovplyvniť hospodárstvo krajiny. Ďalším takýmto príkladom je India, kde sa vďaka uvedeným zmenám politiky otvorili dvere pre silnejšiu prítomnosť priamych zahraničných investícií.

Uľahčilo sa aj podnikanie, keďže vláda zjednodušila postupy udeľovania licencií a znížila požiadavky na minimálny kapitál.

5. Spojené kráľovstvo (HDP 3,2 bilióna)

m21
Photo by List25

Aby bolo jasné, nehovoríme len o Anglicku. Spojené kráľovstvo zahŕňa aj Wales, Škótsko a Severné Írsko.

Vysoké umiestnenie na rebríčku jednoduchosti podnikania a v správach o globálnej konkurencieschopnosti sú pozitívnym znakom hospodárskej sily Spojeného kráľovstva. Najväčšiu časť HDP Spojeného kráľovstva, s 81 %, tvorí sektor služieb, pričom na čele stoja financie.

4. Nemecko (HDP 4,2 bilióna)

m22
Photo by List25  

Keď si predstavíte Nemecko, možno sa vám vybaví tvrdá práca a precíznosť, alebo si rovno spomeniete na Oktoberfest a pivo.

Bez ohľadu na to sa Nemecko môže pochváliť prosperujúcim odvetvím služieb, ako sú telekomunikácie, cestovný ruch a zdravotníctvo. Ak k tomu pridáte solídnu infraštruktúru a technologickú zdatnosť, získate prosperujúcu ekonomiku.

3. Japonsko (HDP 4,9 bilióna)

m23
Photo by List25

Veľká časť hospodárskej prosperity Japonska pochádza z toho, že je najväčším svetovým výrobcom elektronického tovaru. Prekvapenie, prekvapenie. Je tiež tretím najväčším výrobcom automobilov. Japonsko často ťaží z prebytku obchodnej bilancie a je známe tým, že má vysokokvalifikovanú pracovnú silu.

2. Čína (HDP 17,7 bilióna)

m24
Photo by List25

Hoci hospodársky rast v Číne v poslednom čase zaznamenal problémy v dôsledku pandémie a regulačných opatrení, stále patrí k druhej najbohatšej krajine na svete. Čína vybudovala väčšinu svojej súčasnej hospodárskej sily vďaka rozsiahlym investíciám a obchodu.

Priemyselný sektor krajiny sa podieľa takmer 40 % na jej HDP; patrí sem výroba, ťažba a stavebníctvo. Zo sektora služieb pochádza 54,5 % jej HDP.

1. Spojené štáty (HDP 22,9 bilióna)

m25
Photo by List25

Na prvom mieste? Áno, sú to Spojené štáty. Vládna štruktúra, silné výskumné univerzity a bohaté podnikateľské prostredie, to všetko okrem mnohých iných faktorov spoločne prispieva k budovaniu a udržiavaniu silnej ekonomiky.

Čo je najväčším prispievateľom, pokiaľ ide o čísla? Nuž, 21 % hrubého domáceho produktu krajiny pochádza z odvetvia financií, poisťovníctva, nehnuteľností, prenájmu a lízingu – a ak tu žijete, nie je to žiadne prekvapenie.

Zdroj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.